Regulamin Apartamentu U Nas w Sudetach

 • Apartament wynajmowany jest na doby. Doba rozpoczyna się od godziny 14.00, a kończy o godzinie 10.00.
 • Życzenie wcześniejszego zakwaterowania bądź późniejszego wymeldowania gość powinien zgłosić właścicielom apartamentu. Będą one uwzględniane w miarę możliwości.
 • Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu. Opłata miejscowa oraz opłata za sprzątanie jest wliczona w cenę pokoju.
 • Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w apartamencie lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest apartament, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z apartamentem, nie wynikające z normalnego użytkowania, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w mieszkaniu.
 • Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody w pokoju bądź też o jej stwierdzeniu
 • Przebywanie w apartamencie zwierząt jest niedozwolone.
 • W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek.
 • Goście zobowiązują się wykorzystywać Apartament jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w Apartamencie.
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
 • Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.
 • Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. Zagubienie klucza jest równoznaczne z wniesieniem opłaty 200 zł za dorobienie i przyjazd właścicieli w celu wręczenia nowego kompletu.
 • Apartament U Nas w Sudetach nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.

 

 

 

Korzystanie z usług Apartamentu U Nas w Sudetach stanowi akceptację niniejszego regulaminu.